Aktualności

india1
vietnam2

W tym roku odbył się dystrybucja patentów na ocenę temperatury przedstawioną przez naszego dyrektora Wolfa Wolfsa.
Jest to specjalna detekcja i ocena temperatury, która wymaga monitorowania. Na przenośnikach taśmowych. Pochylenie taśmy jest szybko wykrywane i przekazywane do systemu sterowania zgodnie ze specyfikacją klienta.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

line

 

 

 

 

english1
deutsch1