SMALL-Ex® Inklinometry

Inclinometer
Inklinometer_dsl
other

Inklinometry z serii SMALL-Ex® są? urzą?dzeniami do pomiaru ką?ta pochył?u np. maszyn.
Urzą?dzenia do pomiaru pochył?u został?y zaprojektowane do zastosowania na maszynach górniczych jak kombajny ś?cianowe, kombajny chodnikowe, kruszarki. Obudowę? urzą?dzeń? wykonano ze stali nierdzewnej co gwarantuje odpornoś?ć? na bardzo duż?e obcią?ż?enia mechaniczne. Urzą?dzenia pomiarowe skonstruowano do zastosowań? extremalnych na maszynach górniczych. Opcjonalnie moż?na wyposaż?yć? urzą?dzenie w podś?wietlany wyś?wietlacz dla każ?dej osi ruchu.
Urzą?dzenia pomiarowe z serii SMALL-Ex® posiadają? szerokiI wachlarz róż?nych przył?ą?czy wtykowych, specyficzne zakresy pomiarowe oraz róż?ne sygnał?y wyjś?ciowe.

W przypadku kiedy Pań?stwo chcą? zastosować? specjalną? wtyczkę? jako standardową?, chę?tnie sprawdzimy moż?liwoś?ć? takiego zastosowania. Urzą?dzenia posiadają? opcjonalnie moż?liwoś?ć? pomiaru 1 lub 2 oś? i mierzy do maks. +/-70° przy rozdzielczoś?ci 0,1°.

Oznakowanie:Dopuszczenia

:

 

 

Temperatura otoczenia
 

Materiał obudowy

Dokładność pomiaru

Medium

Podświetlany wyświetlacz:

Wskaźnik:

Sygnał wyjściowy:


Nnapięcie znamionowe:
 

I Ex ia I Ma
Ex ia I Ma
PO Ex ia I Ma X

BVS 06 ATEX E005 X
IECEx BVS 09.0056X
IECEx TSA 13.0023X
MSHA 18-ISA 150004-0
TC RU C-DE.MЮ?62.B.03774
MA J2012338

-50 do +100 °C w grupie I
-50 do +80 °C w grupie II

stal nierdzewna

+/- 0,1°

W aplikacjach mobilnych lub stacjonarnych

optional

° (stopni) lub % (procent) (inne na zapytanie)

5 - 15Hz; 0/4 - 20mA; * - **V (maks. 10 V DC, przy napię?ciu zasilania o wartoś?ci co najmniej 7,5V), CAN-Bus

12V DC (7,5 – 14,0 V DC) Technika 3-przewodowa
16V DC (9,6 – 16,1 V DC) Technika 3-przewodowa
24V DC (20 – 26,6 V DC) Technika 2-przewodowa