Pomiar poziomu

Dla płynnych mediów i olejów

level_2

SMALL-Ex®
Do otwartych zbiorników z kompensacją ciśnienia

SMALL-Ex®
Do zamkniętych pojemników bez kompensacji ciśnienia

SMALL-N_RG_th
SMALL-N_RG_fl_D_H

- dla otworów wentylacyjnych /
  otworów wentylacyjnych
- dla płynnych mediów i olejów
- Pomiar poziomu jako pomiaru
  ciśnienia
- z kompensacją temperatury
- ciągły sygnał wyjściowy
- Dokładność do 0,5% wartości
  końcowej
- Opcjonalny pomiar temperatury
- Sprzęt według wymagań klienta 

- w kontenerach bez kompensacji
  ciśnienia
- w oparciu o pomiar różnicy ciśnień
- dla płynnych mediów i olejów
- z kompensacją temperatury
- ciągły sygnał wyjściowy
- Dokładność do 1% wartości końcowej
- Opcjonalny pomiar temperatury
- Sprzęt według wymagań klienta