Produkty

Wewnętrzna technologia pomiarowa z międzynarodowymi zatwierdzeniami dla przemysłu górniczego

lorem
lorem
lorem

Przeplywu

Cisnienia

Poziom

flow_product
pressure_product
level_product_org

- Z zaworem pomiarowym, kołem
  rurowym lub jako Pomiar indukcyjny
  magnetyczny
- Z stykami przełączającymi lub z
  ciągłym sygnałem wyjściowym
- Dla wody, emulsji lub olejów

- Czujnik ciśnienia piezorezystancyjnego
- Dla cieczy i gazów
- Jeśli jest to konieczne dla mediów
  agresywnych
- Jako odniesienie, produkt masowy lub
  różnica ciśnień

- Na podstawie pomiaru ciśnienia
  hydrostatycznego
- Dla pojemników z kompensacją
  ciśnienia i bez
- Dla wody, olejów i emulsji
- Z rurą sondy i bez niej

lorem
lorem
lorem

Temperatury

inclinometry

Custom Made / Specjalny

temp_product
inclinometer_prod2
customer_product

- Jako styk przełączający lub ciągły
  pomiar
- Pt1000 czujnik
- Dla cieczy, gazów, powierzchni lub dla
  "pomiaru klimatu"
 

- Do pomiaru kąta
- 1 lub 2 poziomy
- Do maksimum 70 °
 

- Odchodzące systemy pomiarowe
- konstrukcje specjalne
- dostosowania_
 

 


 

english1
deutsch1