DA / DAK

DAK025
DAK080
DAK150

Iskrobezpieczne wskaźniki przepływu typu DA i typu DAK mogą pracować w dowolnej pozycji i służą do kontrolowania wodylub emulsji w systemach zamkniętych i otwartych. Objętość jest przedstawiana analogowo.
Przepływomierze wskazujące typu DA służą tylko do optycznego wskazywania ilości. Iskrobezpieczne przepływomierze wskazujące typu DAK są wyposażone w zintegrowane styki graniczne. Na masywnej obudowie miedzianej jest na stałe przykręcony zderzak sterujący ze skalą do odczytywania ilości. Dostarczonym kluczem można z zewnątrz bezstopniowo nastawiać punkt włączania lub wyłączania w całym zakresie pomiarowym.
Ponadto wskaźnik przepływu typu DAK  może być wyposażony w różne rodzaje przyłączy elektrycznych i rożne rodzaje
przełączania np. z rezystorami monitorowania linii.

Oznakowanie
  

Dopuszczenie:                                      
                                                             

Temperatura otoczenia:              

Materiał obudowy:                     

Dokładność pomiaru:                   

Medium:                                         

Wskaźnik:                                               

Obciążenie styków:               
                                

                      

 

I M2 Ex ia I
PO Ex ia I Ma X

DMT 03 ATEX E 080
TC RU C-DE.MЮ62.B.03774

-20 do +60 C (-4 do +140 F)

Mosiądz MS58 / mosiądz czerwony RG7

+/- 3% od wartości końcowej

woda lub emulsja

l/min ; m/h ; gpm (inne jednostki pomiaru na zapytanie)

2,0 A dla 0 - 12 V
1,0 A dla 12 - 24 V

english1
deutsch1