MAGIN-Ex® Pomiar przepływu

MAGIN-EX_DN20
MAGIN-Ex_DN25
MAGIN-Ex_DN300

rządzenie pomiarowe serii MAGIN-Ex® zostało zaprojektowane do pomiaru przepływu, które można zintegrować z dodatkowymi pomiarami ciśnienia i/lub temperatury. Dla zwiększenia zapobiegania awarii, zastosowano istotne obwody służące bezpieczeństwu. Przy projektowaniu urządzenia zastosowano najnowsze technologie, zarówno w obszarze elektroniki jak i w mechanicznej konstrukcji w celu oferowania nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie urzą dzenia pomiarowego z przeznaczeniem dla górnictwa podziemnego. Za pomocą zastosowanej elektroniki procesorowej można uzyskać wysoką dokładność pomiaru i krótki czas reakcji oraz duzą różnorodność konfiguracji za pomocą mechanicznej konstrukcji. To pozwala skompilować indywidualne urządzenie pomiarowe dla Państwa aplikacji i wymagań.

Przy pomiarze metodą magnetyczno-indukcyjną nie stosuje się części mechanicznych co pozwala uzyskać wysoki poziom niezawodności i wyeleminować awarie, na przykład na skutek zabrudzenie elementów służących do uzyskania danych pomiarowych.  Zgodnie z prawem indukcji elektromagnetycznej Faradaya, medium poruszające się w polu magnetycznym dostaje napięcie, wywołane za pomocą dwóch zwoji. Wywołane napięcie zachowuje się logarytmicznie do prędkości przepływu medium i za pomocą dwóch bocznie umieszczonych elektrod pomiarowych przekazuje dane do elektroniki urządzenia. Poprzez otrzymane wartości nominalne obliczany zostaje rzeczywisty przepływ. Przy tego typu urządzeń pomiarowych, kierunek przepływu medium jest nieistotny.
Warunkiem stosowania tej metody pomiaru jest przewodzące medium jak np. woda lub cieć z udziałem wody.

ATEX
IECEx

Oznakowanie:


Dopuszczenia:


Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Dokładność pomiaru


Medium

Podświetlany wyświetlacz:

Wskaźnik:

Sygnał wyjściowy:


Nnapięcie znamionowe:
 

I M1 Ex ia I Ma
Ex ia I Ma

BVS 13 ATEX E061
IECEx BVS 13.0072

-50 do +80 °C

stal nierdzewna

+/- 0,5 % od wartości końcowej (większa dokładność na zapytanie)

filtrowana woda

opcja

l/min; m³/h; gpm; l/sek (inne jednostki pomiaru na zapytanie)

5 - 15Hz; 0/4 - 20mA; * - **V (maks. 10 V DC, przy napięciu zasilania o wartości co najmniej 7,5V), CAN-Bus

12V DC (7,5 – 14,0 V DC) Technika 3-przewodowa

 

 

 

 

 

 

english1
deutsch1