SVM-Ex

SVM-Ex

Iskrobezpieczne wskaźniki przepływu typu  SVM-Ex mogą pracować w dowolnej pozycji i służą do kontrolowania wodylub emulsji w systemach zamkniętych i otwartych. Objętość jest przedstawiana analogowo.
Iskrobezpieczne przepływomierze wskazujące typu SVM-Ex są wyposażone w zintegrowane styki graniczne. Na masywnej obudowie miedzianej jest na stałe przykręcony zderzak sterujący ze skalą do odczytywania ilości. Dostarczonym kluczem można z zewnątrz bezstopniowo nastawiać punkt włączania lub wyłączania w całym zakresie pomiarowym.
Ponadto wskaźnik przepływu typu SVM-Ex  może być wyposażony w różne rodzaje przyłączy elektrycznych i rożne rodzaje
przełączania np. z rezystorami monitorowania linii.

Oznakowanie:

Dopuszczenie:

Temperatura otoczenia:

Materiał obudowy:                     

Dokładność pomiaru:                   

Medium:                                         

Wskaźnik:                                               

Obciążenie styków:               
                                

                      

 

i M2 Ex ia I Mb

TEST 18 ATEX 0002

-50 do +100 C, -20 do +100 C, -20 do +40 C

Mosiądz MS58 / mosiądz czerwony RG7

+/- 3% od wartości końcowej

woda lub emulsja

l/min ; m/h ; gpm (inne jednostki pomiaru na zapytanie)

2,0 A dla 0 - 12 V
1,0 A dla 12 - 28 V

english1
deutsch1