Jednostka monitorująca wymiennik ciepła

WMT
WMT-50

Są to kompletne testy, które są przeprowadzane zwarta jako Staion. Nasze przyrządy pomiarowe służą do monitorowania przepływu i powrotu wymiennika ciepła. Na ogół mierzono temperaturę zasilania, ciśnienie i temperaturę powrotu oraz ciśnienie. Ponadto mierzyliśmy w przepływie powrotnym. Chłodzenie chłodnicy można określić na podstawie wartości w jednostce sterującej.
Z naszej strony stacja ta może być również wyposażona w zasilacz, skrzynkę rozdzielczą, zawory kulowe, filtry i inne urządzenia, na życzenie klienta. Tu też jesteśmy nastawieni na wymagania i wymagania naszych klientów. Dopuszczenie wbudowanej technologii pomiarowej stanowi podstawę stosowania podłogi podłogowej.

english1
deutsch1